سازمان مهاجرتی بهرامی

سازمان مهاجرتی بهرامی شرکت ثبت شده کانادایی واقع در شهر ونکوور دراستان بریتیش کلمبیای کانادا میباشد که فعالیت خود را درسال 2011 به مدیریت آقای آرش بهرامی ، مشاور رسمی و وکیل مهاجرتی و عضو رسمی شورای قانونگذاری مشاورین رسمی مهاجرت کانادا (ICCRC) به شماره عضویتR418351 ، شروع نمود.

ادامه

ده سال سابقه کار

صدها پرونده موفق

عضو رسمی سازمان ICCRC

نحوه مهاجرت از ایران به کانادا

نحوه مهاجرت از ایران به کانادا

وکالت و مشاوره

خرید یا احداث بیزینس

ارائه طرح های تجاری

پذیرش در کلیه مدارس و دانشگاه ها

دادگاه های مهاجرتی

خدمات کاریابی

آخرین اخبار مهاجرت به کانادا

قبل از هر اقدام حتما با شرکت و تیم حرفه ای و مجرب ما تماس بگیرید