مراحل درخواست بررسی پرونده در دادگاه بعد از ریجکتی

(کارهایی که وکیل مهاجرت  تنها می تواند برای شما انجام دهد)

 

۱. ثبت شکوائیه در دادگاه ظرف ۶۰ روز بعد از دریافت نامه ریجکتی

۲. دریافت علت ریجکتی از اداره مهاجرت

۳. نوشتن و ارائه لایحه و دفاعیه توسط وکیل دادگستری

۴. ارائه لایحه و دفاعیه اداره مهاجرت

۵. ارائه لایحه دوم در صورت نیاز

۶. بررسی قاضی که در خیلی از موارد به نفع متقاضی رای صادر میشود

۷. سازش یا شرکت در جلسه hearing دادگاه با حضور وکیل متقاضی و وکیل اداره مهاجرت

 

دادگاه ها در کشور کانادا

موضوعی  که در حقیقت داخل منشور کانادا از آن صحبت شده است مبحث دادگاه ها در کشور کانادا می باشد.

حقوق افراد در دادگاه ها: دادگاه ها در کشور کانادا دارای دسته بندی می باشد که به صورت فدرال و استانی می باشند.

به غیر ازدادگاه های فدرال در کانادا دادگاه های اداری هم وجود دارد.

دادگاه های اداری در کانادا یکی از آنها به طور مثال اداره مهاجرت اگر تصمیم های بگیرد که مخالف مقررات منشور باشد این نوع از دادگاه ها رسیدگی به این دسته از تخلفات می کنند.

خدمات دادگاه های مهاجرتی

  • ریجکت شدن پرونده های اسپانسرشیپ همسران، فرزندان یا والدین
  • ریجکت شدن درخواست تراول داکیومنت برای کسانی که کارت اقامت آنها باطل شده یا گم کرده اند
  • ابطال اقامت دائم توسط اداره مهاجرت (به خاطر عدم رعایت زمان حضور در کانادا یا به خاطر ممنوعیت ورود به کانادا)
  • بازداشت شدن توسط اداره گمرکات کانادا به خاطر مسایل مهاجرتی
  • احضار به دادگاه جهت اخراج از کانادا
  • اعتراض به حکم اخراج از کانادا