پرسش : کدام یک از روش های مهاجرت را میتوان، جزو بهترین روش ها دانست؟

پاسخ :

شما میتوانید از طریق هشتاد روش گوناگون، اقدام به مهاجرت کنید؛ توجه داشته باشید که هر روشی شرط ها و پیش نیاز های مخصوص به خود را دارا میباشد. برای مثال روش های اسکیلدورکر، ویزاهای غیردائمی کاری یا تحصیلی برای وارد شدن به کشور کانادا و کسب اقامت دائم  به دنبال این روش، برنامه هایی مثل کارآفرینی یا سرمایه گذاری کردن و... وجود دارد. اما پیشنهاد میشود که با پر کردن فرم ارزیابی، از نظرات و توصیه های کارشناسان ما نیز بهره مند شوید.


چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹