پرسش : تفاوتهای بین سیتیزن شیپ و دارنده کارت اقامت دائم PR کانادا در چیست؟

پاسخ :
  1. آنهایی که PR  دارند باید هر 5 سال اقامت خود را تمدید کنند.
  2. برای استخدام در بعضی از شغل ها حتما باید سیتیزن کانادا باشید.
  3. بعضی از افراد دارای اقامت دائم در صورت رعایت نکردن بعضی از شرایط ممکن هست اقامت خود را از دست بدهند.
  4. حق رای  دادن در انتخابات را فقط افراد دارای سیتیزن شیپ دارند.
  5. پاسپورت کانادایی فقط به افراد دارای سیتیزن شیپ تعلق می گیرد.
  6. دارندگان اقامت دائم کانادا ظرف 2 تا 3 سال اگر تمامی مدت را در کانادا باشند می توانند درخواست سیتیزن شیپ کانادا کنند.

یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱