پرسش : بهترین تمکن مالی برای دانشجو چه قدر هست؟

پاسخ :

برای داشتن بهترین تمکن مالی بهتر هست مبلغ ۳۵ هزار دلار ۶ ماه تو حساب دانشجو باشد.


پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰