پرسش : چه دلایلی ممکن است باعث شود تا ویزای موقت، تایید نشود؟

پاسخ :

دلیل و هدف از سفر شما برای افسر قانع کننده نباشد

عدم اطمینان افسر از برگشتن مسافر، پس از اتمام مهلت ویزا

عدم داشتن سابقه مسافرت های خارجی، به ویژه سفر به کشورهای حوزه شنگن

عدم توانایی مالی مسافر، عدم وجود مدارک کافی برای وضعیت مالی متقاضی ویزا

عدم سکونت خانواده درجه ی یک فرد خواهان ویزا در کشور مبدا

چگونگی شغل فرد خواهان ویزا

حل نشدن مشکلاتی که باعث رد پرونده قبلی شده است (اگر درخواست قبلی رد شده باشد).


دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹