تا چه میزان با برنامه خود اشتغالی کانادا آشنا هستید؟

کشور کانادا همیشه یکی از کشورهایی بوده که برنامه های مهاجرتی زیادی برای تمامی گروه های سنی با هر سلیقه و تفکر و شرایطی دارد و همیشه میزبان خوبی بوده است. ورزشکاران هنرمندان کشاورزان نیز از قشرهایی هستند که همیشه حرفه آنها مورد استقبال این کشور قرار گرفته است. در ادامه این مطلب با ذکر جزییات بیشتری از این روش، شما را بیشتر با آن اشنا خواهیم کرد.  

درمهاجرت به کانادا یک روشی داریم به نام خود اشتغالی یا self-employed که 3 زیر مجموعه دارد. این روش مناسب کسانی بوده است که در زمینه‌های فرهنگی، زراعت و ورزشی در سطح بین المللی فعالیت دارند. زیر مجموعه ‌های این روش شامل ورزشکاران هنرمندان کشاورزان می‌باشد.

خود اشتغالی کشاورزان

متاسفانه از 10 مارچ  سال 2018  قسمت کشاورزی در این روش مهاجرتی همچنان غیر فعال است. کشاورزان متقاضی استفاده از این روش باید حداقل 2 سال سابقه مدیریت یک مزرعه و  تجربه قابل توجهی در کشاورزی داشته باشید. بتوانید مدارک کافی در ارتباط با فعالیتهای کشاورزی و مدیریت خود ارائه دهید. کشاورزانی که به صورت سنتی کار کرده اند و مدارک حسابداری، حساب بانکی مشخصی ندارند، در این روش با مشکل مواجه خواهند شد. این برنامه به دنبال جذب کشاورزانی است که تجربه کافی با سیستم کشاورزی مدرن داشته باشند که با استانداردهای نوین کشاورزی کانادا هماهنگ باشد.

                                    

                                                   مهاجرت کشاورزان از طریق خود اشتغالی

کشاورز خود اشتغال بایستی آشنا با محدوده وسیعی از مهارتها، شامل استفاده از ماشین آلات مدرن، مهارتهای کامپیوتری، اطلاعات حسابداری ، بازاریابی مدرن و غیره  باشد. از کشاورز خوداشتغال انتظار میرود که در کانادا مزرعه ای را خریداری کند. شما به عنوان یک متقاضی خود اشتغال باید این توانایی خرید را داشته باشید. مساحت زمین های کشاورزی و همچنین قیمت زمینها به ازای هر هکتار در نقاط مختلف کانادا بسیار متفاوت است. بنابراین تصمیم گیری در مورد خرید و محل سکونت آینده شما به میزان سرمایه شما خواهد داشت. هیچ‌گاه تصمیم گیری‌های اداره مهاجرت برای گروه های  ورزشکاران هنرمندان کشاورزان بر قوانین مستقل برای هریک از آنها تاثیر نمی‌گذارد و امید می‌رود که بخش کشاورزی روش خود اشتغالی در آینده نزدیک مجدداً دایر شود.