خود اشتغالی چیست؟ ورزشکاران خود اشتغال چه کسانی هستند؟

در این مطلب سعی داریم به بررسی جزییات برنامه خود اشتغالی مهاجرت ورزشکاران به کانادا بپردازیم. درمهاجرت به کانادا یک روشی داریم به نام خود اشتغالی یا self-employed که 3 زیر مجموعه دارد. ورزشکاران که یکی از این زیر مجموعه ها هستند،  باید توانایی و تمایل به ادامه حرفه خود در کانادا را داشته باشند. اگر فعالیت ورزشی شما به صورت تفننی است و منبع درآمد شما از جای دیگری بوده یا در استخدام نهاد یا موسسه ای هستید، واجد شرایط این روش نیستید. تعیین و بررسی میزان توانمندی شما در حرفه خود با توجه به سوابق و سن شما در نظر گرفته خواهد شد. به طور مثال اگر به عنوان ورزشکار در سن بالا درخواست داد‌ه اید، قاعدتاً شما باید به عنوان مربی اقدام کنید. سرمایه گذاری در این روش نیز مانند دو زیر مجموعه دیگر آن، به طور قطعی مشخص نیست و بسته به گروه شغلی شما متفاوت خواهد بود. به طور حدودی برای ورزشکاران بیش از ۱۰۰ هزار دلار باید سرمایه نشان داده شود. همچنین شما می بایست سرمایه مکفی برای اسکان و مخارج خانواده خود را به اندازه 6 ماه را تهیه کرده و ارائه دهید. در حال حاضر این تنها روشی است که برای ورزشکاران و هنرمندان اختصاص داده شده است. این برنامه مهاجرتی برای ورزشکاران نسبت به دیگر برنامه های مهاجرتی کمترین میزان سرمایه را می‌خواهد و اقامت دائم را از ابتدا خواهید داشت. کار شما باید در سطح قابل قبولی باشد تا بتوان برای این برنامه اقدام کرد.

                                            

                                                                مهاجرت ورزشکاران

امتیاز بندی

شما باید از ۱۰۰ امتیاز حداقل ۳۵ امتیاز را کسب کنید تا بتوانید برای این روش اقدام کنید.

امتیاز بندی

سال

امتیاز

 سن 10 امتیاز

18

4

19

6

20

8

21 تا 49

10

50

8

51

6

امتیاز بندی

سال

امتیاز

     سابقه کار 35 امتیاز

2

20

3

25

4

30

5

35

امتیاز بندی

عنوان

امتیاز

 تطبیق پذیری 6 امتیاز

تجربه کار کانادایی

5

تحصیل در کانادا

5

خویشاوند درجه یک

5

امتیاز بندی

عنوان

امتیاز

     تحصیلات 25 امتیاز

دیپلم

5

لیسانس

    22

فوق لیسانس

25