قرعه کشی های مبتنی بر دسته بندی شغلی اکسپرس اینتری: کدام دسته بندی ها بیشترین فرصت های شغلی را دارند؟

در قرعه کشی های جدید مبتنی به دسته بندی اداره مهاجرت کانادا از متقاضیانی سطح بالا و دارای مهارت زیاد در زبان فرانسه یا کسانی که در یکی از مشاغل زیر دارای تجربه کاری هستند دعوت خواهد کرد.

  • خدمات درمانی
  • حرفه های علمی، فناوری، مهندسی و ریاضیات
  • مشاغل فنی مانند نجاری، لوله کشی و پیمانکاران
  • مشاغل حمل و نقل
  • مشاغل کشاورزی و تغذیه

خدمات درمانی :

از زمان همه گیری ویروس کرونا، کانادا کمبود نیروی کار زیادی را در بخش مراقبت‌های بهداشتی و کمک‌های اجتماعی تجربه کرده است.

کانادا برای پر کردن جای خالی سیستم مراقبت های بهداشتی به شدت به مهاجران متکی است. یک چهارم از پرستاران ثبت شده و 36 درصد از پزشکان در کانادا از حارج از کانادا تامین شده اند. به همین دلیل، اداره مهاجرت کانادا اقداماتی را انجام می دهد تا مهاجرت را برای کارکنان مراقبت های بهداشتی آموزش دیده خارجی آسان تر کند، به این ترتیب برخی از موانع برای این عزیزان که از قبل با ویزای اقامت موقت در کانادا هستند، از بین می رود. در سه ماهه چهارم سال 2022، 143,695 فرصت شغلی در بخش مراقبت های بهداشتی و کمک های اجتماعی وجود داشت که نرخ فرصت های شغلی خالی را به 6 درصد می رساند. فرصت های شغلی در هر استان عبارت بودند از:

انتاریو : 55,250

کبک : 40,105

بریتیش کلمبیا : 17,705

آلبرتا : 9,770

ساسکچوان :  2,955  

منیتوبا : 6,790

نیوفاندلند: 2,250

نوا اسکوشیا : 4,780

نیو برانزویک : 2,630

جزیره پرنس ادوارد: 685

قلمرو های شمالی :  565

حرفه های علمی، فناوری، مهندسی و ریاضیات :

مشاغل علمی، فناوری، مهندسی و ریاضیات در دسته خدمات حرفه ای، علمی و فنی قرار می گیرند. این بخش دارای 56,915 شغل خالی یا نرخ 4.6 درصدی در سه ماهه چهارم 2022 بوده است. این مشاغل در حال افزایش تقاضا در کانادا هستند. متوسط دستمزد پیشنهادی در سه ماهه چهارم 2022 ساعتی 35.80 دلار بود. فرصت های شغلی در هر استان عبارت بودند از:

انتاریو : 24,525

کبک : 14,725

بریتیش کلمبیا : 8,115

آلبرتا : 5,515

ساسکچوان :  895  

منیتوبا : 630

نیوفاندلند: 405

نوا اسکوشیا : 595

نیو برانزویک : 1100

جزیره پرنس ادوارد:  200

مشاغل فنی :  فرصت های شغلی خالی در این مشاغل برابر با 139,725 بود. فرصت های شغلی در هر استان عبارت بودند از:

انتاریو : 55,660

کبک : 34,495

بریتیش کلمبیا : 19,215

آلبرتا : 15,545

ساسکچوان :  4,665 

منیتوبا : 3,025

نیوفاندلند: 895

نوا اسکوشیا : 2,155

نیو برانزویک : 3,065

جزیره پرنس ادوارد: 520

مشاغل حمل و نقل :  در بخش حمل و نقل و انبارداری،  43,700 فرصت شغلی یا نرخ 5 درصدی وجود داشت. از ابتدای سال 2021، نرخ فرصت های شغلی در حمل و نقل رو به کاهش بوده است. فرصت های شغلی در هر استان عبارت بودند از:

انتاریو : 15,110

کبک : 7,950

بریتیش کلمبیا : 9,060

آلبرتا : 6,445

ساسکچوان :  915

منیتوبا : 1,915

نیوفاندلند: 210

نوا اسکوشیا : 720

نیو برانزویک : 1,055

جزیره پرنس ادوارد: 115

مشاغل کشاورزی و تغذیه : در سه ماهه چهارم 2022، رده کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار دارای نرخ خالی شغلی 10,535 یا 3.9 درصدی بود. از سال 2021، نرخ فرصت های شغلی در کانادا رو به کاهش بوده است، جایی که در سه ماهه دوم سال 2022 به اوج خود با 7.2 درصد رسید. فرصت های شغلی در هر استان عبارت بودند از:

انتاریو : 3,070

کبک : 1,950

بریتیش کلمبیا : 2,475

آلبرتا : 940

ساسکچوان :  540

منیتوبا : 550

نوا اسکوشیا : 425

نیو برانزویک : 720

جزیره پرنس ادوارد: 130

وزیر مهاجرت کانادا شان فریزر گفته است که دعوت از نیروی کار ماهر بیشتر در این دسته از مشاغل کانادا در پذیرش متخصصان مورد تقاضا در سراسر کشور حمایت می کند. قرعه کشی های اکسپرس اینتری مبتنی بر  دسته بندی شغلی  قرار است تابستان امسال آغاز شود اما هنوز تاریخ دقیقی در دسترس نیست.