خدمات درمانی در کانادا :

فرقی نمی کند کجای کانادا زندگی میکنید، هرجای کانادا که باشید خدمات درمانی دریافت می کنید. دولت های استانی و قلمرویی کانادا برای خدمات درمانی مسئولیت دارند و هرکدام از آنها برنامه ایی برای بیمه سلامت عمومی دارند.

خدمات درمانی از طریق مالیات پرداخت می شود، پس شهروندان و افراد دارای اقامت دائم مجبور به پرداخت مستقیم هزینه برای مراقبت های اولیه پزشکی نیستند. فقط بعضی از خدمات درمانی مانند دندان پزشکی، چشم پزشکی و گرفتن عینک طبی، گرفتن آمبولانس و یا دارو های تجویز شده توسط دکتر احتیاج به پرداخت مستقیم هزینه دارند.

کارت درمانی :

برای بیمه سلامت و درمان به محض ورودتان به کانادا از وزارت بهداشت استانی که داخل آن هستید درخواست دهید .این پروسه ممکن است 3 ماه طول بکشد کارت بیمه شما صادر شود و پوشش درمانی دریافت کنید. ممکن است بیمه پوشش درمانی استان شما یک دوره انتظار داشته باشد که بهترین کار این است که برای مراقبت از خود و خانوادتان از شرکت های بیمه درمانی خصوصی استفاده کنید. زمانی که کارت خود را دریافت کردید، همیشه پیش خود نگه دارید. شما باید این کارت را هرموقع که از مراقبت های درمانی استفاده میکنید، نشان دهید. هر یک از اعضای خانواده شما کارت خودشان را دریافت میکنند.