اگر قصد تحصیل مهاجرت، سفرکردن و یا سرمایه گذاری درکانادا را دارید  میتوانید از خدمات ارزیابی رایگان سازمان مهاجرتی بهرامی استفاده کنید. قصد ما نشان دادن مناسب ترین مسیر مهاجرتی به کانادا به کمک  تکمیل فرمهای ارزیابی میباشد.

اگراطمینان ندارید کدام روش مهاجرتی برای شما مناسب میباشد فرم ارزیابی عمومی مهاجرتی را تکمیل نمایید تا مناسبترین مسیر را با توجه به شرایط خاص شما انتخاب نماییم. 

اما چنانچه تا حدی با مسیر مهاجرتی مناسب خود آشنا هستید اما انتخاب دقیق مسیر شماراسردرگم کرده  است کافیست از ارزیابی تخصصی این مجموعه استفاده نمایید.

 

لطفا” با دقت کامل و باجزییات نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایید تا کارشناسان این سازمان  بتوانند بهترین مسیر وصحیح ترین ارزیابی را ظرف حداکثر 2 روز کاری به اطلاع شما برسانند.