• وکالت کلیه پرونده های مهاجرتی

 • وکالت پرونده های اخذ ویزاهای موقت شامل تحصیلی و کاری

 • وکالت پرونده های مهاجرت برای دارندگان کسب وکار

 • وکالت پرونده های پناهندگی

 • وکالت در دادگاههای مهاجرتی تجدیدنظر (استیناف )

 • وکالت پرونده های admissibility ورفع دستوربازداشت

 • وکالت پرونده های روش بشردوستانه H & C

 • درخواست و اخذ LMIA

 • تهیه طرح تجاری (Business plan) برای روشهای مهاجرت تجاری از روش استارت اپ ،کارآفرینی ، خرید بیزنس واحداث شعبه

 • اخذ پذیرش از کلیه دانشگاه ها، کالج ها و مدارس کانادا برای متقاضیان ویزای تحصیلی در کوتاه ترین زمان

 • تمدید کارت PR و تقاضای PRTD

 • تکمیل و تحویل پروژه های سیتیزن شیپی

 • ارائه مشاوره تلفنی وحضوری توسط وکیل رسمی مهاجرت باتعیین وقت قبلی درکلیه دفاتر کانادا و ایران