• وکالت کلیه پرونده های مهاجرتی

  • وکالت پرونده های اخذ ویزاهای موقت شامل تحصیلی و کاری

  • وکالت پرونده های مهاجرت برای دارندگان کسب وکار

  • وکالت پرونده های پناهندگی

  • وکالت در دادگاههای مهاجرتی تجدیدنظر (استیناف )

  • وکالت پرونده های admissibility ورفع دستوربازداشت

  • وکالت پرونده های روش بشردوستانه H & C

  • درخواست و اخذ LMIA

  • تهیه طرح تجاری (Business plan) برای روشهای مهاجرت تجاری از روش استارت اپ ،کارآفرینی ، خرید بیزنس واحداث شعبه

  • اخذ پذیرش از کلیه دانشگاه ها، کالج ها و مدارس کانادا برای متقاضیان ویزای تحصیلی در کوتاه ترین زمان

  • تمدید کارت PR و تقاضای PRTD

  • تکمیل و تحویل پروژه های سیتیزن شیپی

  • ارائه مشاوره تلفنی وحضوری توسط وکیل رسمی مهاجرت باتعیین وقت قبلی درکلیه دفاتر کانادا و ایران