آرش بهرامی 

موسس، مدیرعامل، وکیل و مشاور رسمی مهاجرت

محمد کرکی

مشاور امور مهاجرتی و ویزا

آرین علی

گرافیست 

 آرین مجیدی

مدیر مارکتینگ

الهام جلیلوند

 مدیر ارتباطات با مشتریان (PR)