تاسیس شعبه و نمایندگی در کانادا

 

کسانی که نمی توانند یا دوست ندارند ثبت شرکت داشته باشند می توانند به سراغ روش های تاسیس شعبه Intra-Company Transfer - ICT و نمایندگی بروند. در این روش حساسیت و مسئولیت کمتر است .

 

تاسیس شعبه و اخذ نمایندگی در یک نگاه

می دانیم که کانادا شامل 10 استان یا ایالت است که هر یک دارای فضای بیزینسی و اقتصادی مخصوص به خود هستند. پایتخت این کشور یعنی شهر اتاوا و تورنتو بهترین گزینه های اخذ نمایندگی برای شرکت محسوب می شوند. شرکت های خارجی برای اینکه بتوانند فعالیت خود را در سایر کشورها بیشتر کنند به سراغ روش اعطای نمایندگی می روند. در واقع دفاتری از شعبه در سایر استان ها  و کشورها در نظر می گیرند.

در این ساختار شرکت مادر نقطه کلیدی و اصلی است و شعبات زیر نظر شرکت مادر فعالیت می کنند. شرکت مادر در کانادا، فرم کسب و کار را بر اساس عوامل مختلف انتخاب می کند. در این راستا مالیات و استقلال شرکت ثبت شده اهمیت زیادی دارد. بر اساس قانون کانادا شعبه در واقع یک بخش توسعه یافته به واسطه شرکت خارجی است. دقت شود که شرکت تابع یک شرکت مستقل است.

تاسیس شعبه سبب می شود که یک شکل مناسب ترین از کسب و کار صورت بگیرد و کسب و کار جدید نیز به آن ورود داشته باشد.

حال یکی از شرایط موجود اخذ نمایندگی است. به شعبه ای که قرار است وضعیت بازار را بررسی کند و راه را برای شرکا و سایر مشتریان هموار سازد دفتر نمایندگی گفته می شود.

 

مراحل ثبت تاسیس شعبه در کانادا

وقتی یک شرکت خارجی قرار است یک کسب و کار یا شعبه را در کانادا آغاز نماید می بایست یک سری قوانین مهم سرمایه گذاری از سوی کانادا را بررسی کند. در واقع اگر شرکت مادر قصد داشته باشند که در چندین استان کانادا شعبه داشته باشد نیاز به اسناد و مدارک مخصوص دارد که شامل موارد زیر است:

1-      یک سری مستندات در مورد شرکت مادر لازم است که می بایست به همراه گواهینامه آنها صورت بگیرد.

2-      نیاز به اسناد حقوقی از شعبه خواهد بود، این اسناد مربوط به تاسیس شعبه Intra-Company Transfer - ICT در کانادا است.

3-      اظهارنامه ای تنظیم می شوند که به واسطه نام مدیران و منشی شعبه دنبال می شود در این اظهارنامه به طور کلی موقعیت دقیق مدیر و منشی مشخص می شود.

4-      از سوی دیگر نیاز به مستنداتی است که در مورد نمایندگان محلی شرکت مادر بوده و مربوط به دفتر شعبه است. کسانی که در دفتر شعبه قرار است فعالیت داشته باشند.

5-      ** موضوع مهم اینکه انتخاب نمایندگان محلی برای تاسیس شعبه و نمایندگی باید توسط شرکت مادر صورت بگیرد.

 

 

تاسیس شعبه در کانادا روشی با دردسر کمتر به نسبت ثبت شرکت جدید است. در این روش مسئولیت محدود دنبال می شود، فرصت های برنامه ریزی عالی است و همینطور یک سری مزایای مالیاتی نیز وجود دارد. راه اندازی یک کسب و کار در این کشور به واسطه تاسیس شعبه Intra-Company Transfer - ICT می تواند آینده روشن تری داشته باشد.

در واقع تاسیس شعبه در کانادا برای کسی خوب است که بودجه کمتری به نسبت ثبت شرکت دارد و به نوعی می خواهد با هزینه کمتر به کانادا مهاجرت نماید.

 

اسناد لازم تاسیس شعبه در کانادا

همه شعباتی که قرار است در کانادا مشغول به کار شوند باید از صحبت همه اسناد ثبت شده اطلاعات دقیقی داشته باشند.

1-      نیاز است که اطلاعات دقیق در مورد شرکت مادر وجود داشته باشد مثلاً: زمان تاسیس، هدف از تاسیس، آدرس شرکت مادر، موقعیت جغرافیایی، سطح درامدزایی و پوشش دهی مالیاتی.

2-      نام شرکت مادر در همه اسناد مربوط به تاسیس شعبه ذکر می شود و ذکر بر اساس مهر و امضا صورت می گیرد.

3-      نیاز به اعلام شماره ثبت نام است که توسط مقامات کانادایی به شعبه اختصاص داده می شود.

4-      نیاز است که آدرس ثبت شده شعبه در استان کانادایی دنبال شود و این موضوع اهمیت زیادی دارد.

5-      دقت شود که در دفتر مرکزی شعبه کانادا باید نام شرکت نمایش داده شود.

تاسیس شعبه از دید مالیاتی

دقت کنید که شعبه کانادایی به واسطه سود حاصل از این کشور مالیات دریافت می کند اما یک سری معاهدات دوگانه مالیاتی در کانادا وجود دارد که نشان می دهد این تاسیس شعبه به عنوان یک واحد مستقل است و به شرکت مادر سود رسانی می کند.

موضوع دیگر است که نامی که در تاسیس شعبه در نظر گرفته می شود باید با نام شرکت مادر در یک گروه قرار بگیرد و یا هم نام آن باشد. این موضوع سبب می شود که پیشرفت تاسیس شعبه با سرعت بیشتری دنبال شود.

موضوعی که برای تاسیس شعبه در کانادا وجود دارد اینکه شخص باید در کشور خود یک بیزینس داشته باشد تا بتواند در کانادا درخواست برای تاسیس شعبه داشته باشد.

نیاز است که فرم درخواست عنوان شرکت از سوی دفتر نمایندگی اخذ شود و به نوعی تهیه این فرم آنلاین نیز صورت می گیرد. از سوی دیگر نیاز است که صلاحیت فرد در راستای تاسیس شعبه مورد بررسی قرار بگیرد. موضوع بسیار مهم اینکه گاه بررسی وضعیت صلاحیت فرد از سوی دولت کانادا با سختی روبرو است و این موضوع سبب می شود که عنوان کار دشوار به نظر برسد. فرد در این روش نیاز به هیچ بودجه اولیه ندارد و این موضوع توسط دولت آمریکا مورد تایید قرار گرفته است.

برخی از اسامی که افراد تلاش به انتخاب آن دارند نیاز به رزرو و بازبینی دارد که توسط دولت کانادا بررسی می شود. ثبت دفتر در این زمینه موضوع مهمی است و می تواند قابل قبول به نظر برسد.

در بهترین شرایط شعبات دارای موقعیت منطقه ای مخصوص هستند.