حمایت از بستگان واجد شرایط

اگر شما شهروند کانادایی هستید یا اقامت دائم کانادا را دارید ، می توانید از برخی اعضای خانواده حمایت کنید تا اقامت دائم کانادا را دریافت کنند. سپس بستگان شما می توانند در کانادا به زندگی ، تحصیل و کار مشغول شوند.

 

شرایط لازم برای شخصی که قصد گرفتن ویزای اسپانسری را برای بستگان خود دارد:

سن شما میبایست 18 یا بیشتر باشد.

شهروند کانادا باشید یا اقامت دائم کانادا را داشته باشید.

برای حمایت از بستگان واجد شرایط باید در کانادا زندگی کنید مگر اینکه:

شهروند کانادایی هستید که در خارج از کشور زندگی می کند و

برای بازگشت به کانادا در هنگام مهاجرت برای اقوام خود برنامه ریزی کرده که این اقوام شامل همسر یا شریک زندگی مشترک یا

فرزندان وابسته به خود میباشد.

اگر در کبک زندگی می کنید ، باید شرایط استان کبک را نیز داشته باشید تا پس از تأیید بتوانید حامی مالی باشید. این تعهد شامل تایید و امضای فرم های مربوط به استان کبک هست.

  • مسئولیت های شما برای حمایت از اقوام

هنگامی که از اقوامی برای  دریافت اقامت دائم کانادا حمایت می کنید:

• دستورالعمل های تعیین شده برای درآمد خود برای ویزای حمایتی را رعایت کرده باشید.

• کتباً موافقت خود را با حمایت مالی از بستگان خود و سایر اقوام واجد شرایط که با آنها همراه هستند تا زمانی که تاریخ اقامت دائم آنها شروع می شود تا 20 سالگی (بسته به سن و نحوه ارتباط شما) اعلام کنید.

 در ضمن شخصی که از او حمایت می کنید باید قراردادی را امضا کند که می گوید برای حمایت از خود تلاش خواهد کرد. این شامل کودکان وابسته تحت حمایت 18 سال یا بیشتر می شود. کودکان وابسته زیر 19 سال نیازی به امضای این قرارداد ندارند.

  • چه کسانی واجد شرایط حمایت از بستگان خود نیستند

اگر:

• در زندان هستند

• نفقه یا پرداخت حمایت فرزند خود را پرداخت نکرده اید.

• اعلام ورشکستگی کرده اید.

• به دلایلی غیر از معلولیت از کمک اجتماعی برخوردار شده اید.

• بازپرداخت وام مهاجرت ، پرداخت دیرکرد یا پرداخت های از دست رفته انجام نداده دارید.

• در گذشته از یکی دیگر از بستگان خود حمایت می کرده اید و شرایط قرارداد حمایتی را رعایت نکردید. محکوم به جرم خشونت آمیز ، هرگونه جرم علیه خویشاوند یا هرگونه تعرض جنسی هستید ،

و سایر مواردی که به مجرم بودن شما اشاره دارند.

شما فقط می توانید از بستگانی مانند برادر ، خواهر ، عمه یا عمو در شرایط بسیار خاصی حمایت کنید.

همچنین شما می توانید برادر ، خواهر ، خواهرزاده ، خواهرزاده یا نوه که یتیم هستند را تنها در صورتی که تمام شرایط زیر را دارند ، حمایت کنید:

• آنها از طریق خون یا فرزندخواندگی با شما مرتبط هستند

• مادر و پدرشان فوت کردند

• آنها زیر 18 سال سن دارند

• آنها مجرد هستند (متاهل نیستند یا در رابطه عادی یا زوجیت نیستند)

شما نمی توانید برادر ، خواهر ، خواهرزاده ، خواهرزاده یا نوه خود را حمایت کنید اگر:

• یکی از والدین آنها هنوز زنده است

• هیچ کس نمی داند والدینشان کجا هستند

• والدین آنها آنها را رها کردند

• شخص دیگری غیر از والدین آنها از آنها مراقبت می کند تا زمانی که یکی از والدین آنها زنده است

• والدین آنها در زندان هستند یا به نحوی دیگر در بازداشت هستند

  • در موردخویشاوند دیگر

اگر همه شرایط زیر را داشته باشید ، می توانید یکی از بستگان خود را که از طریق خون یا فرزندخواندگی با شما مرتبط هستند را حمایت کنید:

• شما (شخصی که می خواهد از اقوام خود حمایت مالی کند) از اقوام زنده ای برخوردار نیستید که بتوانید به جای این افراد از آنها حمایت کنید ، مانند:

همسر-شریک زندگی-فرزند-پدر و مادر-پدربزرگ و مادربزرگ

برادر یا خواهر یتیم-برادرزاده یا خواهرزاده یتیم-نوه یتیم

• شما (حامی مالی بالقوه) هیچ فامیلی (عمه یا عمو یا هر یک از اقوام ذکر شده در بالا) ندارید ، که شهروند کانادایی- مقیم دائم باشد.

اگر خویشاوندی که می خواهید از او حمایت کنید دارای همسر ، شریک یا فرزندان وابسته ای است که با آنها به کانادا می آیند ، باید آنها را در همان برنامه حمایتی قرار دهید.