جمعیت استان منیتوبا بیش از 1 میلیون نفر است . این استان رتبه 5 از نظر جمعیت در کانادا را دارد. به طور کلی مرز شمالی این استان با نوناووت بسیار مهم است. خط ساحلی نمکی استان منیتوبا توانسته یک اکوسیستم عجیب برای این منطقه باشد از سوی دیگر این استان بیش از 110 هزار دریاچه را برای خود در نظر گرفته است . اینطور که بررسی ها نشان می ده. این منطقه از رشته کوه ها دور است و وضعیت مسطحی دارد. برندون یکی از شهرهای پر جمعیت و پر متقاضی برای استان منیتوبا است. قدرت اقتصادی استان منیتوبا خوب است و بر پایه منابع طبیعی دنبال می شود. همینطور اصلی ترین شاخه های اقتصادی در این استان مربوط به بخش کشاورزی و گردشگری و نفت است. این منطقه از نظر معادن و جنگل ها نیز رشد کرده است. این استان می تواند انتخاب خوبی برای کشاورزان باشد.

برنامه های مهاجرتی به استان منیتوبا بسیار خاص است به طوری که سعی می کند وضعیت نیروهای کاری و حرفه ای را بررسی کرده و اقدامات لازم در جذب نیرو را داشته باشد.

استان منیتوبا

 

 

برنامه نیروی کاری ماهر در استان منیتوبا

یکی از برنامه های مهاجرت به استان مانیتوبا از طریق نیروی کار ماهر است. که برای متقاضیانی مناسب محسوب می شود که ارتباط خوبی با استان داشته باشند. منظور از ارتباط در این راستا سابقه کار با استان منیتوبا و یا حمایت از خویشاوندان است. دقت کنید که اگر دوستان شما نیز در این استان حضور داشته باشند می توانند از این وضعیت استفاده کنند. متقاضیانی که دارای چندین شرایط هستند شرایط ارسال Expression of interest را دارند و میزان امتیاز این افراد محاسبه می شود تا به حد مورد نظر دست یابد و دعوت صورت بگیرد.  داشتن سابقه کاری برای کار در استان منیتوبا بسیار مهم است، مخصولاً اگر سابقه کار وسیع و در حد مستند باشد. دقت کنید که سابقه کاری مهمتر از رابطه خویشاوندی است. یک موضوع مهم دیگر برای برنامه کاری ماهر در استان منیتوبا این است که توانید وضعیت منطقه ای خاصی را شامل شوید.

دقت کنید که برای اقدام از طریق برنامه های کارآفرینی نیازی به داشتن ارتباط با استان نیست مثلاً برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی این موضوع اهمیت پیدا می کند. تنها شرط مهم اینکه پیش از اقدام برای سفر می بایست هدف مشخص شده باشد.

استان منیتوبا

شاخه های اصلی برنامه مهاجرت کاری به استان منیتوبا

متقاضیانی می توانند وارد شاخه اصلی کار شوند که نیروی کار ماهر داخل استان یا خارج از استان تلقی شوند. همینطور کارآفرینان و یا کسانی که نیاز به سرمایه گذاری کشاورزی دارند نیز در این راستا قرار می گیرند. رشته های مزرعه داری و کشاورزی در استان منیتوبا جایگزین برنامه های قبلی شده اند. در این برنامه نیاز است که تجربه اثبات شده در کشاورزی و مزرعه داری وجود داشته باشد. همینطور نیاز به سرمایه مناسب برای احداث و مدیریت مزرعه ای است. در صورتی که طرح پیشنهادی استان پذیرفته شود نیاز به وثیقه طبق رقم اعلام شده از سوی دولت است و می تواند فعالیت درستی را دنبال نماید.