اگر اهل حل کردن جدول باشید، حتما با سوال " تنها استان کانادا که مرز طبیعی ندارد" روبرو شده اید. استان ساسکچوان پاسخ این سوال است. این استان بدون مرز طبیعی توانسته اعتبار بالایی برای خود داشته باشد. مساحت به استان ساسکچوان 650 هزار کیلومتر مربع می رسد به طوری که بیش از 100 هزار دریاچه را تشکیل داده است. البته که اغلب استان های مهم کانادا با دریاچه های خود شهرت دارند. اینطور که مشخص است که رودخانه های استان ساسکچوان می تواند یکی از بهترین ذخایر آبی محسوب شود.

دور تا دور استان ساسکچوان خشکی دیده می شود و به نوعی تعدیل آب و هوا بر روی این استان تاثیری دارد. معمولاً مناطقی که محصور به خشکی هستند زمستان های سرد و خشنی را دنبال می کنند و گاه دیده می شود که دما در فصل زمستان در این منطقه کمتر از 45 درجه زیر صفر نیز گزارش می شود که قطعاً برای برخی از افراد مرگ آور خواهد بود.

از نظر جغرافیایی استان ساسکچوان از سمت شرق به استان منیتوبا متصل است. همینطور از بخش جنوبی به ایالت های آمریکایی وصل است و از سمت غرب نیز به استان آلبرتا متصل است. این استان توانسته موقعیت منطقه ای خوبی را شکل دهد و بسیار ارزشمند است.

در حدود 1 میلیون نفر و شاید کمی بیشتر در استان ساسکچوان زندگی می کنند. مردم این استان شهر زیبای ساسکاتون را برای زندگی انتخاب می کنند. این شهر بزرگترین شهر در استان ساسکچوان محسوب می شود و ارزش منطقه ای خوبی دارد.

 

وضعیت اقتصادی و کشاورزی در استان ساسکچوان

استان ساسکچوان  در زمینه کشاورزی بسیار رشد داشته است به طوری که توانسته بزرگترین صادرکننده محصولاتی مانند عدس و نخود باشد و در این زمینه ایجاد شغل نیز کرده است. تولیدات استان ساسکچوان به پتاس و اورانیوم ختم می شود به طوری که این استان تولید کننده یک سوم پتاس در دنیا است و همینطور یک پنجم اورانیوم در دنیا را نیز تولید و عرضه می کند .

 

ساسکچوان

برنامه مهاجرتی استان ساسکچوان

مهاجرت به کانادا بخش مهمی از جریان اخبار روز را تشکیل داده است. این استان توانسته به کشاورزی موقعیت خوبی برای مهاجران فراهم سازد. یکی از برنامه های مهاجرت به استان ساسکچوان مربوط به کارآفرینی است که اغلب در راستای ثبت شرکت هایی است که مربوط به بخش تولیدات اورانیوم بوده و یا شامل موقعیت کشاورزی می شود.

از دیگر برنامه های مهاجرتی این استان مربوط به بخش مزرعه داری است که برای مزرعه داران با تخصص و مزرعه داران جوان مورد ارزیابی قرار می گیرد و بسیار ارزشمند است.

این استان هر ساله نیاز به نیروهای کاری ماهر دارد. مثلاً اکسپرس انتری یکی از موارد مهمی است که می تواند منجر به اخذ اقامت کانادا شود.

یک سری مشاغل مورد نیاز در قالب غیر اکسپرس انتری نیز وجود دارد که مربوط به استان ساسکچوان است و می تواند بسیار ارزشمند باشد و شامل حال جوانان می شود. در لیست برنامه نیروهای کاری ماهر، جاب آفر نیز نقش خوبی دارد و می تواند قابل قبول به نظر برسد.

 

 

ساسکچوان

 

برنامه نیروهای کاری با تجربه استان ساسکچوان

این لیست از برنامه مهاجرتی شامل موارد مختلفی است: مثلاً افرادی که تحصیلات خود را در استان ساسکچوان به پایان رسانده اند. افرادی که دارای سابقه کار در این استان هستند و کار در وضعیت رسمی تایید شده است. افرادی که به عنوان نیروهای نیمه ماهر کشاورزی هستند که دارای ورک پرمیت بوده و می توانند در راستای کشاورزی به رشد برسانند.

نیروهای متخصص پزشکی و همینطور افرادی که در بخ گردشگری فعالیت می کنند شامل وضعیت این برنامه کاری در کانادا هستند. تازه ترین خبری که برای این بخش از مهاجرت به کانادا دیده می شود شامل افرادی است که در لیست پروژه های رانندگان خودروهای سنگین ورود کرده اند. به طور کلی این نیروها بر اساس سابقه کاری و سطح تخصصی که دارند توانسته اند موقعیت تحصیلی در استان ساسکچوان را دنبال نمایند. هر یک از بخش های تخصصی در این استان می تواند قابلیت اجرایی خوبی داشته باشد. در سال های اخیر وضعیت مهاجرت به استان ساسکچوان در راستای سابقه کار در زمینه کشاورزی بسیار بیشتر شده است و فرصت خوبی برای کسانی است که در این زمینه فعالیت دارند و ثابت قدم هستند. تحصیلات در استان ساسکچوان نیز موضوعی مهم و تاثیرگذار خواهد بود.