اکسپرس انتری: ITA در قرعه کشی همه برنامه های جدید CRS را افزایش می دهد

 

IRCC دومین قرعه کشی تمام برنامه ها را پس از 18 ماه وقفه برگزار می کند.

کانادا از 1750 کاندید اکسپرس انتری دعوت کرد تا در 20 جولای برای اقامت دائم درخواست دهند. اکسپرس انتری یکی از راه های اصلی استقبال کانادا از مهاجران است. در سال 2022، کانادا در مسیر پذیرش 55900 مهاجر از طریق اکسپرس اینتری است، سپس تا سال 2024 این هدف به 111500 نفر افزایش خواهد یافت.

در صورتی که داوطلبان دارای امتیاز سیستم رتبه بندی جامع (CRS) حداقل 542 باشند، دعوت می شوند. هیچ برنامه ای برای این قرعه کشی مشخص نشده بود، به این معنی که نامزدهای کلاس تجربه کانادایی (CEC) یا برنامه کارگران ماهر فدرال (FSWP) این پتانسیل را داشتند که دعوت شود.

شرط CRS برای قرعه کشی جدید 15 امتیاز کمتر از قرعه کشی تمام برنامه های قبلی در 6 جولای است، زمانی که حداقل امتیاز برش 557 بود. همچنین، کانادا در این قرعه کشی 250 دعوت نامه بیشتر نسبت به دور قبلی 1500 دعوت نامه صادر کرد.