یادداشت داخلی از اداره مهاجرت کانادا اخیرا” بیانگر آن است که این وزارتخانه هنوز تصمیم قطعی را در خصوص برنامه های مهاجرتی از طریق اکسپرس انتری اتخاذ نکرده است، با این حال، صدور دعوتنامه برای کاندیداهای نیروی کار ماهر فدرال  (FSWP) و کاندیداهای نیروی کار دارای تجربه کانادایی (CEC)، متعاقبا” در سال 2022 از سر گرفته خواهد شد. در این یادداشت همچنین آمده است که IRCC توقف موقت در صدور دعوتنامه برای نامزدهای FSWP، CEC، و برنامه تجارت ماهر فدرال (FSTP) را تا 31 مارس تمدید می کند و در عین حال به صدور دعوت نامه ها تحت برنامه نامزد های استانی (PNP) ادامه می دهد.