کانادا قوانین برنامه موقت کارگران خارجی را برای رفع کمبود نیروی کار کاهش می دهد

کارفرمایان خدمات غذایی کانادایی قادر خواهند بود تا 30 درصد از نیروی کار خود را از طریق TFWP و تغییرات دیگری که برای کارگران موقت خارجی ایجاد می شود، استخدام کنند.

کانادا اقداماتی را برای تسهیل دسترسی کارفرمایان کانادایی به کارگران موقت خارجی ارائه کرده است.

این اقدامات که در 4 آوریل اعلام شد، در پاسخ به کمبود نیروی کار در سراسر کشور انجام می شود. کانادا نرخ بیکاری پایین و فرصت های شغلی بالایی را همزمان تجربه می کند.

یک راه حل برای رفع کمبود نیروی کار، آوردن کارگران خارجی موقت برای پر کردن مشاغلی است که کانادایی برای انجام کار در دسترس نیست. طبق یک رسانه دولتی، تغییراتی که برای برنامه کارگران خارجی موقت (TFWP) اعمال می شود، برای کمک به کانادا برای ایجاد نیروی کار خود است.