کانادا در ماه دسامبر 55000 شغل ایجاد کرده است.

بر اساس آمار نیروی کار کانادا، درصد بیشتری از تازه واردان به کانادا نسبت به قبل از همه گیری شاغل شده اند.

نظرسنجی نیروی کار کانادا شرایط اقتصادی را در هفته 5 تا 11 دسامبر مورد بررسی قرارداده است. درهفته قبل از فراگیر شدن نوع Omicron  در کانادا که باعث افزایش موارد ابتلا شد. اقدامات بهداشت عمومی مشابه نوامبر انجام شد. تعطیلی های مرتبط با ویروس کرونا اندکی پس از آن اتفاق افتاد.

افراد بیشتری در ماه دسامبر درست قبل از افزایش اقدامات بهداشت عمومی به طور تمام وقت کار می کردند که بیشترین رشد اشتغال در انتاریو بوده است. در سرتاسر کشور، صنایع ساخت و ساز و آموزش پیشرفتهایی داشته اند.

نرخ بیکاری در مقایسه با نوامبر که 6 درصد بود، اندکی کاهش یافت و به 5.9 درصد رسید. در فوریه 2020، قبل از همه‌گیری، نرخ بیکاری در کانادا 5.6 درصد بود.