وزیر اداره مهاجرت به سوالات دارندگان مجوز کار پس از فارغ التحصیلی پاسخ داد

آقای شان فریزر، وزیر اداره مهاجرت کانادا، در یک جلسه آنلاین به سوالات دارندگان مجوز کار پس از فارغ التحصیلی پاسخ داد. آقای وزیر اظهار کرد که تعداد بسیار زیادی دانشجو، تحصیلات خود را در کانادا به پایان رسانده اند  و متعاقبا” اجازه کار پس از فارغ التحصیلی دریافت کرده اند. بسیاری از این اتباع خارجی فارغ التحصیل، از زمان انقضای PGWP  خود احساس ناامنی می کنند و هنوز نتوانسته اند برای اقامت دائم خود درخواست دهند. وزیر اداره مهاجرت توضیح داد که اداره مهاجرت کانادا به دنبال گزینه های مختلفی است تا اطمینان حاصل نماید تا این نامزدهای مهاجرتی ماهر در کانادا بمانند تا با کمبود نیروی کار در کشور مقابله شود.