کانادا از 6000 متقاضی مهاجرت در دراو جدید اکسپرس اینتری در 24 ژوئن 2021 دعوت کرد !

در مجموع 6000 داوطلب از طریق کلاس تجربه کانادایی (CEC) با امتیاز 357 برای درخواست اقامت دائم دعوت شدند.

این کاهش امتیاز دومین و کمترین امتیاز (CRS) بعد از دراو تاریخی 13 فوریه 2021 می باشد که 27,332 نامزد (CEC) را با امتیاز 75 دعوت به درخواست اقامت دائم کرد. شرایط (CRS) فقط در کلاس تجربه کانادایی کاهش می یابد، زیرا اداره مهاجرت کانادا به دنبال نامزد های بیشتری در کاناداست که برای حمایت از هدف خود که اسـتقبال از 401,000 مـهاجر جـدید در سال جاری  است را دعوت کند.

داوطلبان کلاس تجربه کانادایی باید حداقل یک سال سابقه کار کانادایی در یکی از مشاغل ضروری ماهر و حداقل سطح متوسط زبان انگلیسی یا فرانسوی را داشته باشند.