دعوت جزیره پرنس ادوارد از 113 متقاضی برنامه مهاجرت استانی خود:

این دراو از طریق سیستم EOI برگذار شد و دولت جزیره پرنس ادوارد در تاریخ 17 ژوئن 2021 نتایج را اعلام کرد.

101 دعوتنامه که بیشترین تعداد دعوتنامه در این دراو می باشد برای متقاضیان اکسپرس اینتری و نیروی کار صادر شد. 12 دعوتنامه باقی مانده هم برای متقاضیان نیروی بیزینسی که حداقل امتیاز 60 را داشتند، صادر گردید. این دراو امسال ششمین دراو سال بود که توسط استان های دریایی کانادا برگذار شد که جزیره پرنس ادوارد از 905 کاندیدا دعوت کرده است. 816 مورد از دعوتنامه ها برای برنامه اکسپرس اینتری و نیروی کار بود و فقط 89 دعوتنامه به برنامه نیروی بیزینسی تخصیص داده شد.