دعوت استان منیتوبا از 421  متقاضی مهاجرت استانی خود:

 

 مـــنیتوبـــا از آغـــــاز سال 2021 تا کنون از 9,571 متقاضی دعوت  کرده است.

منیتوبا دور جدید دعوتنامه ها را در 1 نوامبر 2021 برگزار کرد. برنامه نامزدی استانی منیتوبا در مجموع از 421 متقاضی مهاجرت از طریق سه برنامه نامزدی استانی دعوت نمود .

 

 

نتایج این دعوتنامه ها به شرح زیر است :

 

  • 350 دعوتنامه با حداقل امتیاز 460 برای نیروی کار ماهر  داخل منیتوبا

  • 38 دعوتنامه با حداقل امتیاز 713 برای نیروی کار ماهر خارج از کشور

  • 33 دعوتنامه بدون نیاز به حداقل امتیاز برای برنامه فارغ التحصیلان بین المللی

در میان این دعوتنامه ها، 75 دعوتنامه برای متقاضیان اکسپرس اینتری صادر شد.