دعوت استان انتاریو از  115  متقاضی دو زبانه  اکسپرس اینتری

 

استان انتاریو برای 115 متقاضی دو زبانه اکـسپـرس ایـنـتـری در تـاریخ 21 جـولـای دعوتنامه صادر کرد.مـتـقاضیان انتخاب شده مـمـکن است واجـد شرایط برنامه نیروی کار ماهرفرانسوی زبان انـتـاریـو بـاشـند. ایـن مـتـقـاضـیان نـیـاز به پـروفـایـل در سـیستـم اکـسپرس اینتری با امتیاز بین 461 تا 467 می باشند.