دراو شماره 195  اکسپرس اینتری کانادا : تاریخ 7 جولای 2021

کانادا 627  متقاضی اکسپرس اینتری را دعوت کرد تا در 7 جولای برای اقامت دائم اقدام کنند. این دراو فقط برای برنامه نامزد های استانی ( PNP ) با حداقل امتیاز 760 می باشد.