تغییرات جدید برنامه دانشجویی بین المللی  Ontario-OINPP.PE

برنامه OINP روند دانشجویان بین المللی را برای اقامت دائم که از اول ژانویه ۲.۲۴ اعمال میشوند را افزایش داده است.

کسانی که قبل از این تاریخ درخواست ارسال کرده اند تحت تأثیر این تغییر قرار نخواهند گرفت.

تغییرات جدید برنامه دانشجویی بین المللی OINP

Program requirement

اجرا از ۱ ژانویه ۲.۲۴

دانشجویان دارای گواهینامه یک ساله از کالج انتاریو که منجر به گواهی فارغ التحصیلی کالج انتاریو می شود واجد شرایط هستند.

تغییرات جدید برنامه دانشجویی بین المللی OINP

Program eligibility

اجرا از ۱ ژانویه ۲۰۲۴

اکثر برنامه های مدرک تحصیلی یک ساله در انتاریو واجد شرایط خواهند بود.

ارزیابی مدارک تحصیلی کانادا

دکتری ۱۰ امتیاز

کارشناسی ارشد ۸ امتیاز

لیسانس یا معادل : ٦ امتیاز

مدرک دیپلم: ٦ امتیاز

دیپلم فنی حرفه ای ۵ امتیاز

مدرک کالج : ۵ امتیاز

کمتر از مدرک کالج . امتیاز

Work or study permit status

با مجوز کاریا تحصیل معتبر ۱۰ امتیاز

بدون مجوز کاریا تحصیل معتبر . امتیاز

مجوز کار یا تحصیل باید دارای وضعیت قانونی باشد.

سابقه کار با پیشنهاد شغلی کارفرما

٦ ماه یا بیشتر در موقعیت پیشنهادی کار ۳ امتیاز

کمتر از ٦ ماه کار در موقعیت پیشنهادی شغلی یا در حال حاضر کار نکردن در موقعیت = . امتیاز

تاریخچه درآمد

بر اساس ارزیابی صادر شده توسط آژانس درآمد کانادا در پنج سال گذشته،

۴۰ هزار دلار یا بیشتر درآمد در یک سال ۳ امتیاز

درآمد کمتر از ٤٠ هزار دلار در یک سال امتیاز

سابقه تحصیل در کانادا

مدرک تحصیلی باید پس از متوسطه از یک موسسه واجد شرایط باشد که حداقل یک سال طول

می کشد تا به صورت تمام وقت تکمیل شود.

بیش از یک مدرک کانادایی ۱۰ امتیاز

یک مدرک کانادایی ۵ امتیاز

مهارت زبان

CLB9 یا بالاتر: ۱۰ امتیاز

CLB8: ٦ امتیاز

CLB7 : 4 امتیاز

CLB6 یا کمتر: . امتیاز

آشنایی با زبان های رسمی

2 زبان رسمی ۱۰ امتیاز

ا زبان رسمی: ۵ امتیاز