برنامه نامزد استانی PNP یکی از راه‌های مهاجرت نیروی کار ماهر به کانادا و دریافت اقامت دائم است. 

هدف از این برنامه استقبال از نیروی کار ماهر به منظور تقویت اقتصاد استانی و سرزمینی و گسترش مزایای مهاجرت در سراسر کانادا است.

 این یک راه موفق برای جذب نیروی کار ماهر به استان‌هایی بوده است که از لحاظ تاریخی دارای جمعیت مهاجر کمی بوده‌اند،

از این مناطق می‌توان به استان‌های اقیانوس اطلس اشاره کرد.

/cicnews