تغییرات جدید برنامه دانشجویی بین المللی Ontario_OINPP.PE
تغییرات جدید برنامه دانشجویی بین المللی  Ontario_OINPP.PE
برنامه کانادا برای پذیرش استعدادهای فنی خارجی
برنامه کانادا برای پذیرش استعدادهای فنی خارجی
انتاریو و پرنس ادوارد قرعه کشی برای برنامه های نامزدی استانی برگزار می کنند
انتاریو و پرنس ادوارد قرعه کشی برای برنامه های نامزدی استانی برگزار می کنند
استراتژی شان فریزر برای ساکنان موقت که می خواهند اقامت دائم کانادا شوند
استراتژی شان فریزر برای ساکنان موقت که می خواهند اقامت دائم کانادا شوند
برنامه نامزد استانی PNP
برنامه نامزد استانی PNP
ITA در قرعه کشی همه برنامه های جدید CRS را افزایش می دهد
ITA در قرعه کشی همه برنامه های جدید CRS را افزایش می دهد
انتاریو و BC قرعه کشی های جدید PNP را برگزار می کنند
انتاریو و BC قرعه کشی های جدید PNP را برگزار می کنند
کانادا برای اولین بار از سال 2020 مهاجران ماهر را به خارج از کشور دعوت می کند.
کانادا برای اولین بار از سال 2020 مهاجران ماهر را به خارج از کشور دعوت می کند.
دریافت شهروندی کانادا 
دریافت شهروندی کانادا 
متقاضیان می توانند به زودی انتظار استانداردهای خدمات عادی را داشته باشند
متقاضیان می توانند به زودی انتظار استانداردهای خدمات عادی را داشته باشند
بریتیش کلمبیا بیش از 157 نامزد را برای نامزدی استانی دعوت می کند
بریتیش کلمبیا بیش از 157 نامزد را برای نامزدی استانی دعوت می کند
بریتیش کلمبیا بیش از 157 نامزد را برای نامزدی استانی دعوت می کند
بریتیش کلمبیا بیش از 157 نامزد را برای نامزدی استانی دعوت می کند
برنامه نامزدهای استانی چگونه کار می کند؟
برنامه نامزدهای استانی چگونه کار می کند؟
نرخ بیکاری در کانادا به 5.1 درصد کاهش یافت
نرخ بیکاری در کانادا به 5.1 درصد کاهش یافت
نگاهی به آخرین نتایج قرعه کشی PNP در BC، مانیتوبا و انتاریو
نگاهی به آخرین نتایج قرعه کشی PNP در BC، مانیتوبا و انتاریو
کانادا بزرگترین قرعه کشی PNP از ماه مارس را برگزار می کند
کانادا بزرگترین قرعه کشی PNP از ماه مارس را برگزار می کند
حمایت کانادا از تازه واردان کادر درمان
حمایت کانادا از تازه واردان کادر درمان
نتایج مهاجرت PNP کانادا برای می 2022
نتایج مهاجرت PNP کانادا برای می 2022
کانادا دور جدیدی از برنامه‌های مهاجرتی را در ۲۵ می برگزارمی کند
کانادا دور جدیدی از برنامه‌های مهاجرتی را در ۲۵ می برگزارمی کند
دولت شرایط سوپر ویزا را برای والدین، را بهبود می بخشد.
دولت شرایط سوپر ویزا را برای والدین، را  بهبود می بخشد.
درخواست های اکسپرس انتری ظرف 6 ماه دوباره بررسی می شوند.
درخواست های اکسپرس انتری ظرف 6 ماه دوباره بررسی می شوند.
کانادا در حال برنامه ریزی تغییرات عمده اکسپرس اینتری است
کانادا در حال برنامه ریزی تغییرات عمده اکسپرس اینتری است
BC PNP: بیش از 160 نیروی کار ، فارغ التحصیل، کارآفرین دعوت شدند
BC PNP: بیش از 160 نیروی کار ، فارغ التحصیل، کارآفرین دعوت شدند
شان فریزر:در مورد عقب‌ماندگی درخواست‌های IRCC
شان فریزر:در مورد عقب‌ماندگی درخواست‌های IRCC