پرسش : چرا کشور کانادا، یکی از کشور های پرطرفدار برای مهاجرت محسوب میشود؟

پاسخ :

کانادا در مقایسه با کشور های آمریکای شمالی، یکی از وسیع ترین کشور ها محسوب میشود؛ اما از نظر جمعیت، رتبه ی 38 را در جهان داراست؛ بنابراین طبیعی است که این کشور، کشوری کم جمعیت و پیر به شما رود؛ از این رو کانادا بستری را فراهم کرده است تا مهاجران جوان و متخصصی را که برای اقتصاد و پیشرفت کشورش مناسب است را پذیرش کند. کانادا کشوری پیشرفته و توسعه یافته است و مناسب افرادی است که خواهان زندگی بهتر هستند و قصد پیشرفت در هر زمینه ای را دارند؛ میباشد. سیستم آموزشی و درمانی با استانداردهای بالا یکی از ویژگی های برجسته و قابل توجه این کشور است. اقتصاد کشور کانادا دارای ثبات مباشد و دلار این کشور با ارزش به حساب می آید.


چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹