پرسش : آیا هنوز امکان اقامت دائم درکانادا وجود دارد؟

پاسخ :

کانادا یکی از کشورهایی است که در مهاجر پذیری در جهان، مقام اول را دارد؛ دولت کشور کانادا با روش  های مختلفی، قادر است تا به علاقمندان اقامت دائم دهد. میتوان به روش های اسکیلدورکر، ویزاهای غیردائم کاری یا تحصیلی برای وارد شدن به کشور کانادا و کسب اقامت دائم به دنبال این روش، برنامه هایی مثل کارآفرینی یا سرمایه گذاری کردن برای کسب اقامت دائم اشاره کرد.


چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹