پرسش : محمد: آیا در صورت ازدواج با یک کانادایی می تونیم تابعیت کانادا رو دریافت کنیم؟

پاسخ :

بله میتونید اقامت دائم بگیرید و بعد از سه سال تابعیت یا شهروندی و پاسپورت کانادا رو بگیرید


دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱