پرسش : آیا داشتن آیلتس آکادمیک برای مهاجرت، کفایت میکند؟

پاسخ :

داشتن این مدرک برای مهاجرانی که هدفشان ادامه تحصیل است؛ مناسب است. افراد دیگری که قصد مهاجرت با برنامه های دیگری دارند؛ باید آیلتس جنرال را نیز داشته باشند. لازم به ذکر است که برای اخذ اقامت، باید از صادر شدن مدرک آیلتس شما، کمتر از دوسال گذشته باشد.


دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹