پرسش : چند مدل ویزای کانادا وجود دارد؟

پاسخ :

ویزا های کانادا دو نوع میباشند؛ ویزای دائم، ویزای موقت. افرادی که خواهان دریافت اقامت دائم هستند؛ باید از طریق برنامه های مهاجرتی، اقدام کنند؛ این افراد پس از وارد شدن به کانادا در صورتی اقامت دائم خود را کسب میکنند که الزام اقامتی را رعایت کنند؛ پس از رعایت الزام اقامتی، شما شهروند کانادا میشوید  افرادی که اقامت دائم کانادا را دارند؛ شامل تمام حقوق شهروندی هستند؛ اما حق رای دادن ندارند؛  همچنین با داشتن کارت معتبر اقامت دائم کانادا، خروج و بازگشت مجدد به کانادا میسر است.

ویزاهای تحصیلی، کاری، همراه، گردشگری جزء ویزاهای موقت هستند. ویزاهای موقت در اکثر مواقع دارای تاریخ انقضا هستند و افراد تا زمان اتمام تاریخ ویزا، به صورت قانونی میتوانند در کانادا زندگی کنند. لازم به ذکر است که ویزاهای گردشگری کانادا دو نوع میباشند؛ نوع اول، ویزای یک بار ورود، نوع دوم ویزای چندبار ورود که افراد با داشتن هر کدام از ویزاها، قادراند فقط به مدت 6 ماه در کانادا زندگی کنند. ویزاهای موقت شامل ویزاهای تحصیلی، کاری، همراه، گردشگری و … است. این ویزاها عموما تاریخ انقضا دارند، در صورتیکه فردی دارای ویزای توریستی چندبار ورود باشد؛ قادر است بعد از هر 6 ماه در طول تاریخ ویزای خود، از کشور خارج شود و دوباره وارد کشور کانادا نیز شود.


دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹