نوناووت در زبان اینوکتیتوت به معنی "سرزمین ما" است. این منطقه در سال 1999 به قلمرو جداگانه ای تبدیل شد اما بیش از 100 سال بخشی از کانادا بوده است.

بسیاری از منابع طبیعی نوناووت فرصت های جدیدی را برای کار در موارد زیر ایجاد می کند:

 معدن

فن آوری ها

توسعه اقتصادی

جمعیت نوناووت کمی بیش از 33300 نفر است که در 25 منطقه زندگی می کنند. این کشور دارای کوچکترین جمعیت در بین استانها و مناطق کانادا است.

اینوئیتها هزاران سال است که در نوناووت زندگی می کنند و امروزه 85 درصد از جمعیت نوناووت ما را تشکیل می دهند. دانش و ارزشهای سنتی آنها بخش مهمی از زندگی امروز قلمرو است

نوناووت جدیدترین سرزمین کانادا است و در حال حاضربرنامه کاری استانی ندارد.

ولی به طور کلی متقاضی کار در این بخش کم جمعیت میبایست شرایط زیر را دارا باشد:

داشتن گواهینامه یا اعتبار مورد نیاز برای تجارت یا شغل خاص ؛

در صورت لزوم ، دارای گواهینامه منطقه ای ، مجوز یا شرایط ثبت نام شغل باشید

داشتن تجربه کاری مورد نیاز برای شغل خاص ؛

ارائه مدرک کافی برای حمایت مالی یا تسویه حساب در

قادر به برقراری ارتباط به دو زبان انگلیسی یا فرانسوی باشد

مدعی پناهندگی نباشید