اطلاعات اولیه
آیا متاهل هستید؟
  
آیا فرزندی دارید؟
  
واجد شرایط بودن
آیا قبلاً برای ویزای کانادا (موقت/دائم) اقدام کرده اید؟
  
آیا تاکنون درخواست ویزایی از شما رد شده است؟
  
آیا خویشاوند، دوست، موسسه یا سازمانی در کانادا به شما دعوتنامه می دهد؟
  
آیا در کشور محل اقامت خود مشغول به کار هستید؟
  
میزان موجودی بانکی شما حدوداً چقدر است؟
آیا صاحب ملکی در کشور محل زندگی خود هستید؟
  
آیا بیماری یا نتوانی جدی جسمی یا ذهنی دارید؟
  
آیا دارای سوء سابقه هستید؟
  
نحوه آشنائی شما با سازمان مهاجرتی بهرامی از چه طریقی بوده است؟
(می توانید چند گزینه را انتخاب کنید)*
        
verification