آیا هدف نهایی شما اقامت دائم در کانادا است؟*
معدل*
اضافه کردن مقطع تحصیلی
 
اضافه کردن سابقه کار
 
آیا مدرک زبانی معتبر دارید؟ *
  
برای کدام یک از آزمون های زیر نمره زبان دارید؟*
   
آیا به زبان فرانسوی تسلط دارید؟ *
  
میزان حدودی هزینه سالانه ای که برای تحصیل و زندگی در کانادا می توانید پرداخت نمائید؟
آیا متاهل هستید؟*
  
آیا فرزند دارید؟*
  
نحوه آشنایی شما با سازمان مهاجرتی بهرامی از چه طریقی بوده است؟
(می توانید چند گزینه انتخاب کنید)*
        
verification