Manitoba PNP از 273 کاندیدای مهاجرت دعوت می کند

 

منیتوبا اکنون از 1031 کاندیدای مهاجرت دعوت کرده است تا برای نامزدی استانی در سال 2022 اقدام کنند.

مانیتوبا جزئیات قرعه کشی جدید مهاجرت را که در 10 فوریه برگزار شد، منتشر کرد.

برنامه نامزدهای استانی مانیتوبا MPNP  از کاندیداها در سه برنامه نامزدهای استانی  PNP  دعوت کرد. در اینجا تعداد دعوتنامه های صادر شده برای هر برنامه و همچنین حداقل امتیاز بر اساس سیستم استان EOI  آمده است:

نیروی کار در مانیتوبا - 202 دعوت نامه با حداقل امتیاز 615.

نیروی کار در خارج از کشور - 31 دعوت نامه با حداقل امتیاز 705.

دانشجویان  بین المللی - 40 دعوت نامه بدون نیاز به امتیاز.

از بین این دعوتنامه ها 68 مورد برای داوطلبان در سامانه اکسپرس انتری صادر شد.