78 درصد مردم بریتیش کلمبیا حداقل دوز اول واکسن کرونا را زدند.