خبر فوری: کانادا بر اساس طرح سطوح مهاجرت 2022-2024 هدف خود را به 432000 مهاجر در سال 2022 افزایش می دهد

 

کانادا یک برنامه  ویژه را تعیین کرده است، زیرا به دنبال استقبال از 451000 مهاجر جدید تا سال 2024 است. وزیر مهاجرت شان فریزر در بیانیه ای به CIC News دلیل منطقی طرح سطوح جدید را توضیح داد

دولت کانادا به تازگی برنامه سطوح مهاجرت 2022-2024 خود را اعلام کرده است.

کانادا بار دیگر در حال افزایش اهداف مهاجرتی خود است. این کشور در سال جاری به جای برنامه اولیه خود برای استقبال از 411000 مهاجر جدید، پذیرای تقریبا 432000 مهاجر جدید خواهد بود.

این اعلامیه امروز تقریباً در ساعت 3:35 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی اعلام شد.

طی سه سال آینده، کانادا تعداد مهاجران جدید زیر را هدف قرار خواهد داد:

2022: 431645 مقیم دائم

2023: 447055 مقیم دائم

2024: 451000 ساکن دائم

وزیر مهاجرت شان فریزر در بیانیه ای به CIC News توضیح داد: «این طرح سطوح تعادل نیازهای کشور ما و تعهدات بین المللی ما است. این برنامه بر جذب نیروی کار متمرکز است که به اقتصاد کانادا کمک می کنند و با کمبود نیروی کار مقابله می کنند، در حالی که اهمیت اتحاد مجدد خانواده ها را می شناسند و به آسیب پذیرترین جمعیت جهان از طریق اسکان مجدد پناهندگان کمک می کنند. تمرکز ما بر حمایت از احیای مجدد اقتصادی خود از طریق افزایش نگهداری تازه واردان در مناطقی با چالش های اقتصادی، کارگری و جمعیتی واقعی است. من به آنچه کانادا تاکنون به دست آورده افتخار می کنم و می خواهم منتظر بمانم تا ببینم چگونه تازه واردان کانادا را به بهترین مقصد انتخابی تبدیل خواهند کرد."

در سال 2022، حدود 56 درصد از مهاجران جدید از طریق مسیرهای طبقه اقتصادی مانند اکسپرس اینتری، برنامه نامزد استانی، و جریان اقامت موقت TR2PR  که در سال 2021 در دسترس بود، وارد خواهند شد.