اکسپرس اینتری: کانادا برای اولین بار از سال 2020 مهاجران ماهر را به خارج از کشور دعوت می کند.

وزیر مهاجرت کانادا: "امروز، خوشحالم که اعلام کنم قرعه کشی های اکسپرس انتری رسما از سر گرفته شده است و درخواست ها طبق استاندارد پردازش 6 ماهه ما بررسی خواهند شد. من مشتاقانه منتظر استقبال کارگران ماهر هستم که برای رفع کمبود نیروی کار در کانادا ضروری هستند.

کانادا برای اولین بار از دسامبر 2020 از نامزدهای برنامه کارگر ماهر فدرال (FSWP) دعوت کرده است.

نامزدهای کلاس تجربه کانادا (CEC) نیز در قرعه کشی اکسپرس انتری امروز حضور داشتند. این اولین بار از سپتامبر 2021 است که نامزدهای CEC در قرعه کشی اکسپرس اینتری قرار می گیرند.

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) در مجموع از 1500 کاندید اکسپرس انتری برای درخواست اقامت دائم دعوت کرده است. امتیاز برش سیستم رتبه بندی جامع (CRS) 557 بود.