اکسپرس انتری: کانادا اولین قرعه کشی سال 2022 را برگزار می کند

در اولین قرعه کشی اکسپرس انتری سال، IRCC فقط از داوطلبان PNP دعوت کرد تا برای اقامت دائم درخواست دهند.

کانادا سال جدید را با دعوت از 392 کاندید اکسپرس انتری برای درخواست اقامت دائم آغاز می کند.

در قرعه کشی 5 ژانویه، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا    فقط از نامزدهای برنامه نامزد استانی PNP دعوت کرد.. داوطلبان PNP پس از دریافت نامزدی، 600 امتیاز خودکار به امتیاز خود اضافه می کنند، به همین دلیل است که این امتیاز در مقایسه با سایر دورهای دعوت بالا به نظر می رسد.

IRCC فقط از سپتامبر قرعه کشی PNP را برگزار کرده است. طبق یک یادداشت توجیهی داخلی، IRCC روی نامزدهای PNP تمرکز کرده است، زیرا افسران مهاجرت در حال بررسی پرونده های عقب افتاده هستند. دپارتمان مهاجرت می خواهد پیش از دعوت از کاندیداها از برنامه های دیگر، تعداد معوقه اکسپرس انتری را حداقل به نصف کاهش دهد.