مهاجرت به کانادا به 1.84 میلیون نفر می رسد

 

از اواسط ماه مارس، IRCC تعداد 1,844,424 نفر را در تمام خطوط تجاری گزارش می دهد.

IRCC گزارش می دهد که تا اواسط مارس 1.84 میلیون نفر منتظر تصمیم گیری در فهرست موجودی آن هستند.

اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا IRCC

 آخرین داده های موجودی خود را از طریق یک درخواست رسانه ای در اختیار CIC News قرار داد. فهرست شامل درخواست‌هایی است که توسط شهروندان آینده کانادا، مقیمان دائمی، دانشجویان بین‌المللی، کارگران موقت و بازدیدکنندگان ارسال می‌شوند.

عقب ماندگی از تابستان به شرح زیر پیشرفت کرده است:

15 و 17 مارس 2022: 1,844,424 نفر

1 فوریه 2022: 1,815,628 نفر

15 دسامبر 2021: 1,813,144 نفر

27 اکتبر 2021: 1,792,404 نفر

6 ژوئیه 2021: 1,447,474 نفر