وزیر مهاجرت: متقاضیان می توانند به زودی انتظار استانداردهای خدمات عادی را داشته باشند

وزیر شان فریزر در مصاحبه اخیر با CIC News گفت: "ما در حال حاضر در مسیر بازیابی استاندارد خدمات پیش از همه گیری خود تا پایان این سال تقویمی برای تقریباً همه مشاغل هستیم." این مقاله قسمت 3 از مجموعه ویژه اخبار CIC خلاصه مصاحبه با وزیر.

شان فریزر، وزیر مهاجرت کانادا، معتقد است که گام های مهمی برای بازگرداندن سیستم مهاجرت به مسیر درست برداشته شده است.

فریزر زمانی که اوایل این هفته با CIC News برای یک مصاحبه اختصاصی در تورنتو نشست، به چالش‌های مداوم پردازش درخواست و تجربه مشتری اذعان کرد.