اقدامات کانادا در لغو قرنطینه اجباری برای افرادی که کامل واکسینه شدند، زودتر آغاز شد.

دولت کانادا از امروز 5 جولای، شرط قرنطینه 14 روزه و هتل سه روزه را برای شهروندان و افراد دارای اقامت دائم را که دو دوز واکسن خود را دریافت کردند، لغو نمود. سایر محدودیت ها همچنان تا اطلاع بعدی باقی خواهند ماند.