ساسکاچوان اولین قرعه کشی PNP در سال 2022 را برگزار می کند

104 نفر در جدیدترین قرعه کشی PNP ساسکاچوان برای کاندیداهای اکسپرس انتری و مشاغل مورد تقاضا دعوت شدند.

ساسکاچوان از 104 کاندیدای مهاجرت دعوت کرد تا در 12 ژانویه برای نامزدی استانی درخواست دهند.

در اولین قرعه کشی سال خود، برنامه نامزدهای مهاجر ساسکاچوان SINP  از نامزدها دعوت کرد تا از طریق دو جریان مهاجرتی خود درخواست دهند. از میان دعوت‌شده‌ها، 37 نفر ممکن است واجد شرایط زیرمجموعه ورود سریع SINP و 67 نفر برای زیرمجموعه مشاغل مورد تقاضا واجد شرایط باشند.

نامزدی که کمترین امتیاز را از هر زیرمجموعه کسب کرده بود، 68 امتیاز در سیستم رتبه‌بندی ابراز علاقه ساسکاچوان EOI  داشت.