رکورد شکنی  استان آلبرتا با دعوت از 500 نامزد اکسپرس اینتری:

 

در تاریخ 7 سپتامبر 2021 آلبرتا با دعوت از 500 نامزد اکسپرس اینتری برای درخواست نامزدی استانی رکورد جدیدی را شکست. مـتقاضیان دعوت شـده در سـیستم اکـسپرس ایـنتـری بـودند و امـتیاز آنها باید حداقل 300 باشد. کمترین حد بـرای واجـد شـرایـط شـدن در بـرنــامه اکسپرس اینتری آلبرتا.
استان آلــبرتا از ژانویه سـال 2021 تاکنون از 4,507 متقاضی اکسپرس اینتری دعوت کرده است.