منیتوبا در تعداد صدور دعوتنامه برای نامزد های  اکسپرس اینتری رکورد شکنی کرد!

منیتوبا در تعداد صدور دعوتنامه برای نامزد های  اکسپرس اینتری جهت ثبت نام در برنامه های مهاجرتی این استان رکورد شکنی کرد. برنامه مهاجرت استانی منیتوبا 1,017 متقاضی مهاجرتی را که دارای شناسه اکسپرس اینتری معتبر و کد اعتبار سنجی هستند، جهت ادامه روند اخذ ویزای مهاجرت دعوت کرد.