دعوت استان منیتوبا از 375 متقاضی مهاجرت استانی خود:

 

مـنیتوبـا 375 نـامزد مـهاجرت را دعوت کرد تا در 29 جـولـای 2021، دو روز پـس از بـزرگـتـریـن  قـرعـه کـشی، بـرای نـامـزدی اسـتانی درخـواست دهـند. مـتقـاضیان دعـوت شده اکنون می ‌توانند بـرای نـامزدی از بـرنـامه نـامزدی اسـتان مـنیتوبـا درخواست دهند. در صورت دریافت موافقت، از درخـواسـت نـهایی آنـها بـرای اقـامـت دائم کانادا پشتیبانی می ‌شود. 

 

285 دعوتنامه برای نیروی کار ماهر داخل منیتوبا با حداقل امتیاز 400

 

47 دعوتنامه برای نیروی کار ماهر خارج از کشور با حداقل امتیاز 708

 

43 دعوتنامه برای برنامه دانشجویان بین المللی بدون نیاز به امتیاز